Referat fra Bornholms køreselskab´s generalforsamling torsdag d. 26 nov. 2015.

Ved start oplæser Johnny Jensen et mindeord for Leon Skovgaard og Bent Andersen. Ære være Deres minde.

20 medlemmer er fremmødt

1. –

2. Katja Wienberg og Karsten Olsen blev valgt til stemmetæller

3. Bent Nielsen, aftens valgte dirigent takker for valget. Og beretter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dagsorden gennemlæses og ordret gives videre til formand Søren Koch.

4. Formand Søren Koch beretter:

At 2015 har været et meget aktivt år for BKS. Med div kørsel, træning, BM i kørsel og m.m. Pga. kværke blev hestensdag aflyst og vi måtte rykke vores orienteringstur. Efter pause kører vi til Melstedgård igen, lidt anderledes oplevelse men hyggelig dag. Melstedgård er ikke længere som det var engang, men tros disse ændringer på godt og ondt, håber vi at vi må igen de kommende år.
Vores aktiviteter er rigtig gode og det er fint vi kan forsætte i Rønne Ridehal.
Vi var nogle afsted til DM og vi havde en sjov og interessant dag. Johnny og Holger var over som dommere.
Der er sket store investeringer i foreningen. Vi har forbedret vores faciliteter på Strøbybanen. Dette har selvfølgelig kostet mange penge, men det en god investering, som vi alle vil have stor glæde af i mange år fremad.
Mine ønsker for fremtiden er at vi gerne skulle kunne stille op til stævner på den anden side af vandet, Danmark men også sydsverige. Bornholm skal også med til DM i pløjning. Vi kunne måske lave en kasse/fond som kan hjælpe ekvipagerne i BKS økonomisk til at komme afsted til stævne. Dette ville udvikle os, gøre os dygtigere og gøre det hele mere spændende. Måske nogle fra den anden side, vi komme til os og deltag i vores stævner.
Til slut vil jeg takke alle i BKS, for Jeres indsats til at vi har en aktiv forening. Tak til sponsorer, bestyrelse for et godt samarbejde, alle dem der til for at arrangere vores aktiviteter og alle jer der lagt arbejdskræft til for foreningen.

5. Ida Marker berette om foreningens regnskab, dette bliver godkendt uden bemærkninger.

6. Uændret

7. Ingen

8. Valg af bestyrelse og suppleant:
På valg er:​​
Jesper Manley Madsen​ genvalgt
​​Ida Marker​​​ genvalgt
​​Karsten Olsen (suppleant)​ genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er:​​
Anne Marie Hansen​​ genvalgt
​​Connie Kofoed Olsen (suppleant)​ genvalgt

10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant:
På valg er:​​
Johnny Jensen​​ genvalgt
​​Thomas Hørringsen​​ nyvalgt

11. Eventuelt:

a. Murermesterpokalen går til Lotte H Petersen. Vi takker for din indsats.

b. Aktivitetskalender 2016 offentliggjort

c. Valg til udvalgsposter:

Aktivitetsudvalg – ok
Kørselsudvalg – forøges med Anne Liland, Randi Madsen og Bent Ole Marker.
Pløjeudvalg – ok
Kulturhistoriskudvalg – forøges med Sabrina Holm
Brugskørseludvalg – forøges med Carina Munch
Matrialeudvalg – forøges med Bent Ole Marker


d. Bent Ole Marker foreslog at kommende skovturer har en varighed på 2 timer, i stedet for 1 ½ time. Dette blev positivt modtaget.

e. Johnny Jensen foreslog at lave ”hold”pløjning, for at få flere deltager med. Dette vil blive sat i værk det kommende år- positiv modtagelse. Hjælper til pløjning behøver ikke at være medlem af BKS, men pløjeren SKAL være medlem.

f. Da Johnny Jensen og Holger Jørgensen var til landsstævne fik de snakket med flere deltager om tømmerkørsel. Dette er en ide og kommende udfordring der blev taget godt imod. Pløjeudvalget er nu sat på sagen, og med en plan om et kommende arrangement til foråret 2016. Brugskørselsudvalget er med til planlægning af dette arrangement.

g. Lotte H. Petersen ønsker om flere prøvepløjninger til efteråret.

h. Katja Wienberg ønsker mere træning med køretræner ovrefra. Ida Marker svare på dette med: at en træner fra Sverige (Monica Andreasson) har interesse i at komme til øen. Positiv stemning om dette. Jesper Manley Madsen arbejder videre med denne sag.

i. Lotte H. Petersen foreslog en tur til Polen, for at se vognbryggeri og stutterier. Dette blev positivt modtaget.

j. Vi takker for god og oplevelsesrig tur til Thor Kure, Mønstergård.

Bent Nielsen Takker af og for god ro og orden.

Del siden