Generalforsamling i Bornholms Køreselskab

Torsdag d. 17. November 2022

Kl. 19.00 i NBKR

20 medlemmer mødt.

Jesper byder velkommen til GF 2022. Jesper takker for fremmødet og vi starter med et minuts stilhed for Claus Jørgen Olsen.

  1.  Valg af Dirigent

 Bestyrelsen foreslår Connie K. Olsen. Hun konstaterer GF er rettidigt indkaldt. Henning Sorth ønsker brev og ikke personlig henvendelse fremover.

 

  1.  Valg af stemmetællere

Axel og Lotte.

 

  1.  Formandens beretning

Formandens beretning 2022.

Året 2022 blev atter et "normalt" år set i forhold til covid 19.

Mandag aften i vinterhalvåret havde vi lejet os ind i hallen i NBKR, her blev der både tilkørt og trænet. Traditionen tro blev vintersæsonen afsluttet med et påskestævne med efterfølgende frokost.

 25. april blev banen i Strøby åbnet, der blev herefter trænet hver mandag. Der blev også givet undervisning til dem som ønskede det, og bl.a. blev der kørt kegler til pinse samt trænet maratonforhindringer hos Tania og Jesper.

30. april blev der kørt løvspringstur.

 18. juni deltog 8 ekvipager i årets orienteringstur. Efter køreturen var der fælles hygge og den medbragte madkurv blev spist.

d. 28.-31. juli deltog Lotte ved DM i Vendsyssel. Lotte kørte i den middelsvære klasse. Det blev til en 3.plads i dressur, en 2. plads i maraton og efter en dobbelt nul-runde endnu 2. plads i forhindringskørsel. Sammenlagt endte Lotte på 1. pladsen og kunne rejse hjem som nykåret forbundsmester.

I weekenden d. 20. -21. august blev BM i kørsel afviklet. Vi kørte derby med dressur og forhindring lørdag og kombineret forhindring søndag. Anette Kristiansen var dommer. Der deltog 3 ekvipager lørdag og 5 søndag.

8. oktober deltog 6 pløjere i pløjestævnet heraf de 3 i BM de øvrige var tilrejsende fra Sjælland og Lolland. Traditionen tro afsluttedes pløjestævnet med ærtegilde.

16. oktober blev der kørt løvfaldstur.

d. 26. oktober startede vi op med træning og tilkørsel onsdag kl. 17-21 i NBKR.

Udover Lottes deltagelse i DM var Lotte afsted til flere stævner over og Ann-Sofie repræsenterede BKS på fornem vis i et pløjestævne på Sjælland. (Måske ser vi endnu en DM deltager næste år).

Bestyrelsen har afholdt 4 møder i løbet af året. Katja meddelte at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen og Søren tiltrådte i stedet. Herudover deltog Ann-Sofie og jeg i hovedbestyrelses sidst år i november. Ann-Sofie har også deltaget i møder vedr.

Almindingen naturnationalpark, og senest har jeg været til formandsmøde i køreforbundet.

Til slut vil jeg takke alle som har støtte og hjulpet BKS det forgangne år.

 

 

  1. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet blev godkendt.

  1.  Fastsættelse af kontingent, uændret men der kommer en stigning til DKF på 10 kr. til 135,- fra 2023

 

  1.  Indkomne forslag, ingen forslag modtaget

 

 

  1.  Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

 

Claus Poulsen – modtager genvalg

Katja Wiinberg er udtrådt af bestyrelsen, der skal vælges en ny på hendes plads. Henrik D. Hansen blev valgt

 

Suppleant:

Søren Koch – modtager genvalg

 

  1. Valg af revisor:

 

Bent Nielsen – modtager ikke genvalg.

Jesper Hansen er valgt som ny revisor

 

  1. Valg af fanebærer og suppleant

 

Thomas Hørringsen og Søren Koch, genvalgt

 

10. Eventuelt

 

Ayoe spørger hvad der sker på på møderne i forbundet. Jesper orienterer omkring HB-møder og hvad der foregår.

Fremtidsudvalget har fremlagt en træneruddannelse. Med selvbetaling/sponsorat/klubbetaling.

Solveig spørger om bestyrelsen har nogen fremtidsvisioner.

Jesper fortæller at vi gerne vil fastholde og øge vores medlemstal. Maratoncup med trav-juniorkuskene gav ikke noget øget medlemstal. Orienteringsturen er åben for alle, forrige år og i år har der været en ny kusk med men de har ikke henvendt sig igen med henblik på indmeldelse i BKS. Indendørskørsel er gratis de første 3 gange for nye kuske. Det er de tiltag der er i gang pt.

Har en venteliste til indendørs-kørsel.

Medlemmerne ønsker en hyppigere opdatering af hjemmesiden.

Ønsker om mere undervisning.

Bent Ole foreslår at flytte tilkørsel til mandag for at frigive mere køretid om onsdagen.

DKF har 50-års jubi næste år. De ønsker en karavane gennem kbh. Ayoe og Ann-Sofie vil gerne med. Der udover skal BKS afholde et jubilæumsarrangement i løbet af sommeren.

Jesper fortæller at DM 2024 nok bliver uge 34.

DM i pløjning 2023 på Høng Landbrugsskole d. 22.-23. oktober.

Henrik foreslår flere fællesture til Sjælland f.eks til maratoncup.

Vi uddeler årets pløjemesterpokal til Bent Hansen

Murermesterpokalen går til Connie K. Olsen med et tak for hjælpen i løbet af året.

Dirigenten takker af for denne gang.

 

Del siden