Baneskitsen er vejledende og bliver endeligt sat op i pausen

Baneskitsen er vejledende og bliver endeligt sat op i pausen

Program til Påskestævne i BKS d. 14. april 2022

 

Kl. 9.30 Dressur, Dommer Jesper Jaque:

 1. Kusk: Henrik Hansen – Jeltje – Groom: Thomas Hørringsen, Program 3
 2. Kusk: Julie Poulsen – Victoria – Groom: Maja Poulsen, Program 4
 3. Kusk: Lotte H. Petersen – Pil Halsnæs – Groom: Alice Sommer, Program 4 (Kun til bedømmelse)
 4. Kusk: Tania Karlshøj – Chilly – Groom: Sasja Marfelt, Program 4
 5. Kusk: Jesper Madsen – Dusshet – Groom: Randi Madsen, Program 4
 6. Kusk: Julie Poulsen – Pippi – Groom: Claus Poulsen, Program 4
 7. Kusk: Lotte H. Petersen – Pil Halsnæs – Groom: Alice Sommer, Program 5

 

Efter dressuren er der 1 times pause til banebygning og banegennemgang.

 

Keglekørsel, der køres 2 gennemkørsler, Dommer Holger Jørgensen:

 1. Kusk: Julie Poulsen – Victoria – Groom: Maja Poulsen
 2. Kusk: Lotte H. Petersen – Pil Halsnæs – Groom: Alice Sommer
 3. Kusk: Tania Karlshøj – Chilly – Groom: Sasja Marfelt
 4. Kusk: Jesper Madsen – Dusshet – Groom: Randi Madsen
 5. Kusk: Julie Poulsen – Pippi – Groom: Claus Poulsen

 

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter keglekørslen.

 

 

 

Bornholms køreselskab inviterer til påskestævne.

Skærtorsdag d. 14/4-22 afholder BKS påskestævne i NBKR. Der bliver 2 klasser, dressur og kegle-kørsel. Dommer i dressur er Jesper Jaque. Vi ser gerne påske-pyntede ekvipager.

Efterfølgende er der fælles påskefrokost. Denne afvikler vi som sammenskudsgilde hvor alle tager en ret med.

 

Tilmelding skal indeholde:

Navn på kusk, groom, hest/e

Hvilket dressurprogram der køres og om man ønsker at deltage i begge klasser eller blot den ene.

Vil du deltage i fællesspisningen så meld ind med hvilken ret du tager med så koordinerer Ann-Sofie.

Startgebyr: 75,-

Tilmeldingsfrist:

D. 1. April 2022 til annsofieolsen@gmail.com

 

Alm. Betingelser:

 • Åbent for medlemmer af Dansk Køreforbund.

 

 • Stævnet afholdes i NBKR, Mæbyvej 1B, Nyker, hvor banen måler 20 x 60 m.
 • Stævnet indeholder 2 discipliner – Dressur og Keglekørsel

 

 • Klasserne er opdelt i et-spand pony/hest og to-spand pony/hest.
 • Dressurprogrammet der køres er; Indendørsprogram 3 eller 4 eller 5
 • Der dispenseres fra en-håndskørsel i programmerne.
 • Dressur Dommer er Jesper Jaque
 • Dommer i Keglekørsel er Holger Jørgensen.
 • Påklædning er godkendt maratonbeklædning.
 • Der tages forbehold ved tidsplanen, der kan forekomme tidsforskydning og afmelding i klasserne.

 Propositioner for Indendørsstævnet 14. april 2022

 Arrangør: Bornholms køreselskab (BKS)

 1. Generelt

Bornholms Køreselskab står som arrangører af indendørsstævnet.

BKS påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager.

Gyldig vaccinationsattest og heste-pas fremvises på forlangende.

Stævnet afholdes i NBKR’s ridehal hvor banen mål 20 x 60 m. Opvarmning sker udendørs.

Stævnet indeholder 2 discipliner – Dressur og Keglekørsel

Dommer arrangeres af BKS. Stævnet afholdes med 1 dommer i hver disciplin.

 2. Discipliner

A: Dressur

Banen er en lille dressurbane 20x60.

Der benyttes indendørs dressurprogram 3 eller 4 eller 5. Der dispenseres for enhånds-kørsel i program 4 og 5

Dressurprogrammer findes på www.danskkoereforbund.dk under fanen konkurrencekørsel, reglementer, dressurprogrammer.

Dommerens point skal tilkendegives og nedskrives af en sekretær efter hver øvelse.

Dommeren afgiver 16 karakterer. Dommerens samlede point sum trækkes fra 160 point for at beregne kuskens strafpoint fra dressuren.

Fejl bane og tilfælde af overtrædelse af regler vil blive tilkendegivet af dommeren.

Der skal bæres godkendt sikkerhedshjelm af både kusk og groom.

X. Keglekørsel

Der køres 2 gennemkørsler.

De 2 gennemkørsler tæller med i placeringen i Påskestævnet. Strafpoint udregnes som kørte tid x 0,25 plus evt. straf. Ved pointlighed afgøres placeringerne ved færrest straf på bolde og portene.

Kegleporte kan (evt.) køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres portnr. Ved kegleport, der køres fra begge sider (fx bro) kan der maks. gives straf for 2 bolde.

Kegleportene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Der må ikke køres gennem en port i forkert rækkefølge (før port er ”låst op”), undtaget er porte der skal køres fra begge sider.

Kegleportene har et fast mål på 160 cm.

Når dommeren har fløjtet, har kusken 45 sekunder til at køre gennem start. Hvis ikke kusken er kørt gennem start inden de 45 sekunder er gået, bliver tiden startet.

Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen

Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

Vogn og udstyr skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Påklædning efter gældende maratonregler.

Vi gør opmærksom på at manglende godkendt hjelm og godkendt vest vil medføre udelukkelse

 Fejl beskrivelse:                                                                             Straf sekunder:

 

-          Væltet bold                                                                                                       6

-          Vælter en bold på en forkert kegleport, som ikke skal køres                          15

-          Passerer kegleport efter der er fløjtet, før start passeres                                 10  

-          Passerer kegleport efter den er kørt, bagfra                                                     20   

-          Groom på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes ikke)                                         5  

-          Kusk på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes)                                                  20  

-          Groom eller kusk på jorden 3. gang                                                                eli.

-          Groom betjener liner eller hjulbremse                                                            20

-          Groom betjener pisk                                                                                        eli.

-          Manglende gennemkørsel af start og mållinje                                                eli.

-          Kegleporte ikke kørt i numerisk rækkefølge                                                  eli.

-          3. refusion                                                                                                       eli.

-          Vogn Væltet                                                                                                    eli.         

    Bemærk: Det tillades at passere broen inden første gennemkørsel –

    Og kun hvis der køres direkte fra indgangen til broen.

3. Deltagere

Indendørsstævnet er åbne for medlemmer af Køre Selskaber under DKF

Alderskrav i henhold til FEI’s regler.

 4. Grooms

Grooms må stå op bag på vognen i begge discipliner.

Grooms, der hjælper mundtligt eller fysisk, ændrer stilling, bevæger vognen på nogen måde i disciplin A dressur medfører at kusken får 20 strafpoint, ligeledes hvis de rører jorden med begge ben under disciplin X

Grooms kan deltage på flere ekvipager, dog skal der hele tiden være grooms ved vognen når ekvipagen er forspændt.

 5. Placeringer

Der køres i klasserne 1-spand pony & hest, 2-spand pony & hest.

 6. Vogne

Deltagerne skal bruge samme vogn i begge discipliner.

Alle vogntyper tilladt.

 7. Påklædning

Påklædning efter gældende maratonregler. (sikkerhedsvest er ikke påkrævet i dressur).

 

 

Del siden