Midtbornholms Auto A/S’s Maratoncup

Regler for MaratonCup 2020    

Stævnet afvikles efter gældende FEI’s Reglement for internationale kørestævner og Para- Equestrian kørestævner 11. udgave gældende fra 1. januar 2014 - med ændringer gældende fra 1. januar 2019.
Dansk tillæg til FEI’s reglement 11. udgave gældende fra 1. januar 2019.

 

1.  Generelt

1.1     Bornholms køreselskab står som arrangører.

1.2     Maratoncup afholdes indendørs og består af 3stævner + finale.

1.3     Bornholms køreselskab påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej

          heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager.

          Alle deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring.

1.4     Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.

1.5         Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende.

 

  1. 2.      Deltagere

2.1     Stævnerne er åbne for alle medlemmer af køreselskaber og foreninger.

2.2     Officials kan deltage i stævnet.

2.3     Alderskrav i henhold til FEI’s regler gælder også uden for banen.

2.4     Kuske 7-18 år skal være ledsaget af groom på mindst 18 år.

2.5     Hest/pony kan deltage i det kalenderår hvor de fylder 4 år.

2.6     Der opfordres kraftig til at følge FEI's etiske kodeks med hensyn til alene at deltage i konkurrencer som passer til kuskens og hestens viste formåen. Det er tilladt at køre med boots.

 

 

  1. 3.      Banen

3.1     Banen består af 2 maratonforhindringer der begge kan have porte til og med bogstav E, og op til 12 kegleporte.

3.2     Udgået

3.3     (Alle) Kegleporte kan (evt.) køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres portnr. Ved kegleport, der køres fra begge sider (fx bro) kan der maks gives straf for 2 bolde.

3.4     Kegleportene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Der må ikke køres gennem port/forhindring i forkert rækkefølge (før port/forhindring er ”låst op”), undtaget er porte der skal køres fra begge sider.

3.5     Der er min. 3 meter mellem hvert af elementerne i forhindringen., samt til barrieren.

3.6     Kegleporte har et fast mål på 160 cm.

3.7     Banepåvisning mindst ½ time før start samt i en evt. pause iflg. startlisten

3.8     Der henvises til opvarmningsmuligheder til det enkelte stævne – spørg ved ankomst.

 

  1. 4.      Konkurrencen

4.1     Banen gennemkøres på tid, 3 gange i grupper af ca. 5 kuske

          Der fløjtes 2 gange hvis kusken skal stoppe.

4.2     Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle strafsekunder efter fejl beskrivelse, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.

Det totale strafpoint for stævnet er summen af de 2 bedste gennemkørsler.

4.3     Når dommeren har fløjtet har kusken 45 sekunder til at køre gennem start. Hvis ikke kusken er kørt gennem start inden de 45 sekunder er gået, bliver tiden startet.

4.4     Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også i kegleportene.

4.5     Der er musik og speaking under kørslen.

Kusken kan bede om at der skrues op eller ned.

4.6     Kvalifikation til finale:
Kusken skal gennemføre to stævner inden finalen, i samme klasse, for at være startberettiget til finalen. Der må gerne skiftes hest gennem cuppen, men ikke klasse.

4.7     De første 5 placerede ved hvert stævne får point som følger:

1.pl. - 10 point
2.pl. - 8 point
3.pl. - 6 point
4.pl. - 4 point
5.pl. - 2 point

6. og følgende pl. - 1 points

Finalen tæller dobbelt. Ved finalen findes en samlet vinder i hver klasse
Ved pointlighed efter finalen, vinder den kusk med bedste resultat ved finale-kørslen.

4.8     Samme hest/pony kan deltage med max. 2 kuske i samme eller hver sin klasse.

4.9     Finalestævnet er åben for alle kuske (dagens kørsel). Kun kvalificerede kuske indgår i finalen.         

  1. 5.      Klasser

 5.1    Der køres i 3 klasser. Den arrangerende forening har til en hver tid ret til at ændre klasserne, eller sammenlægge disse. Ved sammenlægning tildeles point ud fra egen klasse.

 5.2    I det samlede resultat gælder nedenstående klasser.

 

Sulky                            En-spænder ponyer der kører med sulky, må køre uden groom på vognen. Groomen skal stå på banen og skal ligeledes være til stede under opvarmningen. Groomen skal være over 18 år. Groomen skal give sig til kende over for dommeren, og have sin fulde opmærksomhed på kusk og pony.

  Klasse A                      1-sp pony og hest                                    

 

Klasse B                       2-sp hest og pony

 

6. Vogne 

6.1  Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

6.2  Vogn og udstyr skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

 

7. Påklædning

7.1     Påklædning efter gældende maratonregler.

Vi gør opmærksom på at manglende hjelm og vest vil medføre udelukkelse.

 

 

 8. Fejl beskrivelse:                                                                             Straf sekunder:

 

-          Væltet bold                                                                                                       6

-          Væltet element i maratonforhindring                                                                6     

-          Være skyld i at en maratonforhindring skal genopbygges                             20                                 Tiden standses og startes igen når forhindringer er genopbygget

-          Retter fejl bane i maratonforhindring                                                             20

-          Retter ikke fejl bane i maratonforhindring                                                     eli.

-          Vælter en bold på en forkert kegleport, som ikke skal køres                          15

-          Passerer kegleport efter der er fløjtet, før start passeres                                 10  

-          Passerer kegleport efter den er kørt bagfra                                                     20   

-          Groom på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes ikke)                                         5  

-          Kusk på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes)                                                  20  

-          Groom eller kusk på jorden 3. gang                                                                eli.

-          Groom betjener liner eller hjulbremse                                                            20

-          Groom betjener pisk                                                                                        eli.

-          Manglende gennemkørsel af start og mållinje                                                eli.

-          Kegleporte ikke kørt i numerisk rækkefølge                                                  eli.

-          3. refusion                                                                                                       eli.

-          Vogn Væltet                                                                                                    eli.         

    Bemærk: Det tillades at passere broen inden første gennemkørsel –

    Og kun hvis der køres direkte fra indgangen til broen.

 

 9.  Tilmelding

 9.1 Tilmelding skal ske til Bent-Ole senest mandag inden cuppen kl. 1800, tlf. 23 43 94 96 eller mail: bent-ole-marker@hotmail.dk

 

 

 10.  Startgebyr 100 kr. indbetales ved tilmelding på foreningens konto: 1551 0006322476

  Stævner 2020 

 

19. januar

16. februar

15. marts

 

Finale 9. april

 

 

 

Maraton cup 2. Afdeling

Bornholms Køreselskab


Midtbornholms auto A/S s  Maratoncup. 2020
NR

Deltager

Heste

Klasse
Hold 1

1

John Marfelt

B2R

1 spand

start

9,15

2

Ann Sofie Olsen

McCoy & Lillebror

2 Spand3

Julie Poulsen

Molly

1  spand

slut

10,00
Hold 2

4

Mathea Jonsson

Star

pony klasse

start

10,00

5

Oliva Munk

Hjortagers Trisse

pony klasse6

Filuca Wermelin-larsen

Mormors Turbo

pony klasse7

Simone Lindevang

Tiny tim

pony klasse8

Xenia Anderson

Donna Allara

pony klasse

slut

10,45
Hold 3

9

Ida Marker

Maja

1  spand

start

11,00

10

Sten åge Olsen

copi  & pipaluk

2 spand11

Jesper m. Madsen

Dusshet

1  spand12

Tania Karlshøj Nielsen

chilli-schamana

2  spand

slut

11,45
Hold 4

13

Julie Sjøholm Jensen

Smilla

pony klasse

start

11,45

14

Tabea Munk

Dolce

pony klasse15

Filuca Wermelin-larsen

Røgens Amalie

pony klasse16

Emmalee Andersson

Basse

pony klasse17

Natasja Kousholt

Carl

pony klasse

slut

12,30


8,00-8,30  Opsætning af bane


8,30-8,45  Gennem gang af Bane Hold 1-2 & 3-4


KL.9,05 lukkes banenCup2, februar 2020

Cup2, februar 2020

3.afdeling

 

Maraton cup 2019 – 3. afdeling

(tal i parentesen er straf for nedrivning – er medregnet)

Ekvipage

1. runde

2. runde

3. runde

Samlet (strafsekunder)

Sabrina Holm Sørensen

162 (12)

132 (6)

126

258

John Marfelt (Born 2 run)

192 (12)

176

160

342

Lotte Holm Petersen

107 (6)

108 (EL)

96 (6)

203

Anne-Mari Hansen

155 (12)

156 (6)

EL

311

Katja Wiinberg

180 (6)

167 (EL)

182 (30)

362

John Marfelt (Chilli)

130

122

120 (6)

242

Jesper Madsen

140

140

149 (12)

280

Pernille Kjær Hansen

138

127 (6)

151 (18)

265


Ann Sofie Olsen (M+L)

158 (12)

135

128

263

Ann Sofie Olsen (P+C)

166 (12)

156 (EL)

151 (24)

317

Pointstillingen efter 3. afdeling af Maraton cup 2019

Ekvipage

1. afdeling

2. afdeling

3. afdeling

Point

Lotte Holm Petersen

198,01 (10)

149,78 (10)

203 (10)

20

Sabrina Holm Sørensen

245,03 (8)

176,28 (8)

258 (6)

16

Pernille Kjær Hansen

300,15 (6)

193,06 (4)

265 (4)

10

Jesper Madsen


187,12 (6)

280 (2)

8

John Marfelt (Ch)242 (8)

8

Katja Wiinberg

300,78 (4)

199,34 (2)

262

6

Anne-Mari Hansen

336,65 (2)

225,53

311

2

John Marfelt (B2R)


253,56

342Ann Sofie Olsen (M+L)


203,97 (10)

263 (10)

20

Ann Sofie Olsen (P+C)


216,62 (8)

317 (8)

16

 

 

Maraton cup 2019 – 2. afdeling

(tal i parentesen er straf for nedrivning – er medregnet)

Ekvipage

1. runde

2. runde

3. runde

Samlet (strafsekunder)

Anne-Mari Hansen

115,75

109,78

119,50 (6)

225,53

Pernille Kjær hansen

103,0

97,03

96,03

193,06

Sabrina Holm Sørensen

104,78 (18)

87,25 (12)

77,05 (6)

176,28

Katja Wiinberg

136,72

98,87

94,47 (6)

199,34

Lotte Holm Petersen

83,10

76

73,78

149,78

John Marfelt

154,81 (18)

121,03 (6)

132,53 (12)

253,56

Jesper Madsen

105

91,84

95,28 (6)

187,12


Ann Sofie Olsen (M+L)

106,75

97,22

121,47 (30)

203,97

Ann Sofie Olsen (P+C)

115,16 (18)

120,53 (24)

101,46

216,62

Pointstillingen efter 2. afdeling af Maraton cup 2019

Ekvipage

1. afdeling

2. afdeling

Point

Lotte Holm Petersen

198,01 (10)

149,78 (10)

20

Sabrina Holm Sørensen

245,03 (8)

176,28 (8)

16

Pernille Kjær Hansen

300,15 (6)

193,06 (4)

10

Katja Wiinberg

300,78 (4)

199,34 (2)

6

Jesper Madsen


187,12 (6)

6

Anne-Mari Hansen

336,65 (2)

225,53

2

John Marfelt


253,56


Ann Sofie Olsen (M+L)


203,97 (10)

10

Ann Sofie Olsen (P+C)


216,62 (8)

8

Resultater

Maraton cup 2019 – 1. afdeling

 

Ekvipage

1. runde

2. runde

3. runde

Samlet (strafsekunder)

Anne-Mari

172,62

164,03

E

336,65

Pernille

153,15

168,19

147

300.15

Sabrina

129,63

115,84

129,19

245,03

Katja

207,5

165

135,78

300,78

Lotte

97,6

102,41

100,41

198,01


 

 

 

 

Pointstillingen efter 1. afdeling af Maraton cup 2019

 

Ekvipage

1. runde (strafsekunder)

Point

Lotte

198,01

10

Sabrina

245,03

8

Pernille

300,15

6

Katja

300,78

4

Anne-Mari

336,65

2
Del siden