Referat

Generalforsamling BKS d. 18. november 2021

Jesper byder velkommen til 21 medlemmer. Desværre har vi ingen dagsorden at dele ud pga misforståelse

Søren og Alice er valgt som stemmetællere

Valg af dirigent

Bestyrelsen peger på Connie som blev valgt og takkede for valget og konstaterer at GF er lovligt indkaldt.

Formandens beretning:

Året 2021 blev igen et begrænset år. Indedørs kom først i gang sent. Medlemsmøde,bøf, påskestævne

Udendørs 4 til løv

Kørebanen klar og træning hele sommeren. Græsklip en udfordring, tak

Gf i juni måned

19. juni o tur. 6 deltagere god dag

4-5 sep BM derby. JK dommer, dejligt sort eller småt. 5 ekvipager til start

Pløjning 18. sep, 19. sep åbent landbrug 10.okt, bm

Desværre ingen løvfald håber på næste år

4.okt start indendørs 17-21

Stor hjælp til træning af Klaus og Jesper. Solveig hjælper

Kuske på den anden side, Lotte til DM, Ann-Sofie til Pløjestævne

Regnskab

Fastsættelse af kontingent: Uændret

Forslag fra bestyrelse, ikke nok fremmødte til at vedtage

Valg til bestyrelsen: Alle genvalgt, jesper, Ann-Sofie, Thomas, Søren

Revisor og suppleant, Anne-Mari og Connie

Fanebærer og vagt, Thomas og Søren valgt

Eventuelt:

Claus tilbyder noget klippe-grej til strøbybanen. Det vil vi gerne tage i mod.

Jesper foreslår at vi ikke er en spare-forening. Synes at vi skal bruge noget af vores formue. Bestyrelsen vil gerne høre hvad medlemmerne ønsker sig

Sten Aage foreslår mere grus på banen

Ayoe foreslår mere socialt. En foreningstur til diverse arrangementer.

Katja foreslår køb af træningsvogn

Lotte foreslår køb af klubtøj. Ann-Sofie undersøger hvordan og hvorledes med logo. Kan det gøres frit tilgængeligt

Hvad er planerne til næste år?

DM i uge 30 et sted i det mørke Jylland

Jesper gør opmærksom på at vi altid har fællesspisning når der er undervisning.

Måske teltet skal sættes op nede på banen næste forår

Katja fortæller at Restaurant Marguritten gerne vil sponsere ny pløjepokal

Ayoe ønsker foredrag, oplysningsaftener,

Lotte ønsker nye bogstaver og hegn, Jesper ønsker nye numre til forhindringsbanen

Solveig foreslår åbent hus, folk skal komme og se hvad vi laver.

Del siden